gent pionier met shared service centre publieke sector Hoog boven in het stedelijk administratief centrum aan het Woodrow Wilsonplein in Gent, zijn de mensen van het departement financiën van de stad Gent druk in de weer. Ze hebben er een bijzonder druk jaar opzitten. Want ook in Gent is sinds 1 januari van dit jaar de reglementering rond de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) van kracht. En dat vergde heel wat extra inspanningen van de financiële dienst. Die staat onder de leiding van de financieel beheerder Daniël Verbeken. Hij legt uit dat zijn departement nog een extra opdracht had klaar te spelen tegen het begin van dit jaar: ‘Al een aantal jaren merken we in onze stad twee bewegingen die gaande zijn. Enerzijds het ontstaan van AG’s, banden-concurrent.nl/">autonome gemeentebedrijven. Er is al snel beslist dat de stad die banden-concurrent.nl/">autonome gemeentebedrijven financieel ondersteunende diensten moet leveren. Anderzijds hebben we als stad al onze interne financiële gemeenschappelijk dienstverleningscentrum (gdc) centraliseert finance Net als steden en gemeenten moeten ook daaraan gelinkte organisaties als OCMW, Politie, musea, … hun financiën op professionele manier beheren. Het lijkt daarbij meer dan zinvol om ervaring en advies in te winnen in de doorgaans goed bemande financiële diensten van die steden en gemeenten zelf. Gent bijt daarbij de spits af: sinds 1 januari 2014 heeft het departement financiën een shared service center op punt staan. Financiën dus, maar ook ten dienste van anderen. processen grondig geanalyseerd. Uit dat onderzoek bleek dat er veel versnippering was. Onze stad telt veel departementen, en al die entiteiten doen vaak hetzelfde financiële werk. Dubbel werk betekent ook dubbele kost. Bovendien wordt het wetgevende kader almaar complexer. Denk maar aan de invoering van de BBC of de ingewikkelde wetgeving rond BTW. Het vorige schepencollege heeft daarom beslist dat alle ondersteunende departementen (zoals financiën maar evenzeer human resources of facility management) omgevormd moesten worden tot ‘shared service center.’ Daniël Verbeken, Financieel Beheerder Stad Gent: “Ons shared service center zorgt voor het cijferwerk, maar wat dicht bij de eigenlijke business van die partners zit, dat blijft daar natuurlijk.” 14 cfo magazine maart 2014 Het huidige schepencollege heeft de beslissing tot de implementatie van die shared service centers bevestigd. Sinds 1 januari van 2014 is het shared service center voor financiën actief. Het bestuur gebruikt er trouwens liever de term ‘Gemeenschappelijk Dienstverleningscentrum’ (GDC) Financiën voor. Aan het hoofd van die ploeg, zo’n vijftig mensen sterk, staat Nicole Van Remoortere. Voorheen was ze directeur-manager van de dienst boekhouding binnen het departement Financiën. Ze legt uit wat haar GDC precies doet: ‘In eerste instantie hebben we natuurlijk alle financiële taken gecentraliseerd. Vervolgens zijn we dezelfde opdrachten ook aan andere entiteiten gaan aanbieden. Denk daarbij aan ontvangsten boeken, uitgaande facturen, uitgaven, webbased bestellen, treasury management, financieel voorbereiden van jaarrekeningen. We leveren tools aan om degelijk financieel beleid te kunnen voeren. Onze dienstverlening gaat erg ver.’ Pagina 11

Pagina 13

Scoor meer met een webshop in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden catalogussen online.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication