Een opmerkelijk resultaat in de CFO Barometer van deze maand. Bij de vraag naar welke IT-trend voor de CFO in 2013 het meest relevant zal zijn, eindigt ‘big data’ op nummer twee. Dat is na cloud computing, maar vóór de iPad en mobiel internet. Dat data voor bedrijven alsmaar belangrijker is geworden, staat buiten kijf. Sommigen omschrijven ze als de ‘olie van de 21e eeuw’, waardoor bedrijven er ook veel aandacht aan besteden. “In onze eigen organisatie zijn er vandaag drie mensen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data. En dat op de 130 mensen die er werken” vertelt Philippe Neyt, commercieel directeur bij Corona Direct, een zogenaamde ‘directe verzekeraar’. Mede omdat Corona niet werkt met tussenpersonen zijn data, en met name klantengegevens van groot belang. Het bedrijf contacteert zijn klanten rechtstreeks en verstuurt onder meer regelmatig mailings naar potentiële klanten. - - e - - Wereldwijd In al die jaren heeft Corona de hoeveelheid data fl ink zien toenemen. Dat is niet uitzonderlijk. In het algemeen voelen bedrijven een trend van alsmaar sneller groeiende data. Een doorsnee organisatie met minstens duizend werknemers beschikt vandaag gemiddeld over 200 terabytes aan opgeslagen digitale data, wat het dubbele is als wat de grote Amerikaanse retailketen Wal-Mart zowat tien jaar geleden had bewaard. controlling en data: Dertig jaar geleden was 20 megabyte veel, vandaag is 20 gigabyte weinig. De exponentiële explosie van datavolumes dwingt bedrijven tot het constant verder beklimmen van een steile leercurve. In het voorgaande artikel wordt Big Data besproken, met de drie sleutelfactoren hoeveelheid, verwerkingssnelheid, en diversiteit aan formaten. klaar voor de vloedgolf? De controller weet welke data of zij de ‘value drivers’ grondig kent en over het analytisch inzicht beschikt om dit te vertalen in databehoeften. Is de aardolieprijs belangrijk, of LIBOR, of de US dollar? Wat met consumenteninformatie of website statistieken? Moet dit real-time beschikbaar zijn? Een controller kan de ICT business analisten helpen om een optimale structuur voor de bedrijfsdata uit te werken of zij de ‘value drivers’ grondig kent en Een abonnement op CFO magazine is geen foute keuze... Het fenomeen tekent zich wereldwijd af, en vermoedelijk staan we nog maar aan het begin. Hebben organisaties en individuen vandaag wereldwijd ongeveer 3 zettabytes, oftewel 3 miljard terabytes, aan digitale data bewaard, dan zal die groei zich de komende jaren doorzetten tot 40 zettabytes in 2020. Dat komt neer op een vervijftienvoudiging. Of anders gesteld: we creëren elke twee dagen evenveel data als we in de periode vanaf het ontstaan van de mensheid tot en met 2003 hebben gedaan. De voornaamste veroorzaker van deze forse groei vormt de zogenaamde digitalisering, vermits we de laatste tien jaren wereldwijd massaal digitaal én online zijn gegaan. Ook het groeiend aantal mobiele apparaten (zoals smartphones en tablets) en sociale media deden de hoeveelheid data wereldwijd fl ink toenemen. Uitdaging 2 We kennen dus de oorzaken van big data. Al is het een vlag die vele ladingen dekt. In cfo magazine februari 2013 Big Data vormen een grote opportuniteit voor controllers. Veel meer informatie kan worden verwerkt, in veel kortere tijd, en integratie van meer databronnen laten rijkere analyses toe op zoek naar waarde voor de business. De data-vloedgolf vormt in de komende jaren echter een fl inke uitdaging. ICT-teams zullen hun skills verder moeten aanscherpen en concurrentiele druk zal hierin weinig keuze laten. Wie het puur als technisch probleem aan ICT overlaat, heeft in echter ongelijk. De uitdaging is zo groot dat het ganse bedrijf moet samenwerken om er de beste opportuniteiten uit te kiezen. Hierin speelt de controller een zeer waardevolle rol, en dit op verschillende manieren. In eerste instantie kan de controller bewustwording helpen creëren. Verandering is op til en een bedrijf zal zich proactief moeten voorbereiden om op tijd klaar te zijn. Vandaag draaien we Excelrapporten van vijftig megabyte, maar hoe analyseren we morgen vijf terabyte data in minder dan één seconde? Zijn IT en de eindgebruikers hier klaar voor? Wat is er nog nodig om dit mogelijk te maken? Hoeveel tijd is daarvoor nodig? De controller kan dit gesprek op gang helpen krijgen in de business. Ten tweede weet de controller welke data meest waardevol zijn omdat hij en rendabele meest waardevol zijn omdat hij Ten derde kan de controldata en technologie. over het analytisch inzicht beschikt om ‘waardevolle trends’ te ondit te vertalen in databehoeften. ler helpen om ‘hypes’ van derscheiden. De nieuwste maar is er wel een return technologie is altijd sexy, op de investering? Rusten we het sales team uit met iPads of investeren we dat bedrag beter in data quality van klantenadressen zodat folders accurater toekomen? Moet het bedrijf investeren in zijn eigen serverpark of sommige dingen naar de cloud overzetten? Een goede controller zal de fi nanciële gevolgen en risico’s van keuzes in kaart helpen brengen en de kans op een goede beslissing sterk bevorderen. Tot slot real-time hebben data weinig investeringen zin als in de bedrijfsprocessen nog sterk manueel en suboptimaal zijn. De controller kan een sterke bondgenoot zijn op vlak van change management en het bekomen van een optimaal business proces design. Het besluit is dat de evolutie in big data bliksemsnel gaat en waarschijnlijk zal leiden tot serieuze uitdagingen voor de ganse organisatie. We pleiten er sterk voor dat de controller betrokken wordt in het nemen van de juiste beslissingen op dit vlak. Dit vereist dat de controller vinger aan de pols blijft houden van de nieuwe trends. solution manager bij trifinance nick van maele is keuzes te maken omtrent Pagina 12

Pagina 14

Voor uitgaves, online onderwijscatalogussen en club bladen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw sportbladen.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication