marktoverzicht ict & business tools de transformatie van erp De impact van cloud en ‘postmoderne ERP’ degradeert de huidige generatie van maatwerksystemen tot legacy. Bedrijven moeten dringend actie ondernemen, willen ze zich niet laten verrassen door de last van ‘legacy ERP’. Volgens onderzoeksbureau Gartner evolueren we in de richting van een kleinere ERP-kern, aangevuld met specifieke functionaliteit uit de cloud. “ERP maakt inderdaad een transformatie door”, stelt Jan Devos van de Universiteit Gent, “maar het blijft afwachten hoe snel we daar in de praktijk de resultaten van zullen zien.” Een grote verrassing biedt het jongste ERP-rapport van Gartner eigenlijk niet. Toch springen twee termen meteen in het oog. Het onderzoeksbureau plaatst ‘postmoderne ERP’ tegenover ‘legacy ERP’. Daarmee borduurt Gartner verder op een thema dat in de ERP-markt heel bekend is: maatwerk versus pakket. Volgens Gartner zullen we over twee jaar de aanduiding ‘legacy’ hanteren om te verwijzen naar ERP-implementaties met een hoog maatwerkgehalte. Het rapport wijst op het feit dat er doorheen de jaren alternatieven zijn ontstaan voor de monolithische, onpremise ERP die vanaf het midden van de jaren negentig een steile opmars kende. Die bedrijfsbrede maatwerkoplossingen komen in de praktijk van vandaag niet meer tegemoet aan de behoefte aan wendbaarheid. Ondernemingen die lang en veel hebben geïnvesteerd in maatwerk, stellen vast dat de constante bijsturing van hun oplossingen een bijzonder tijdsintensieve en complexe oefening is. Meer nog: de oplossingen bieden niet langer de wendbaarheid die nodig is om aan de evoluerende behoeften van de business te voldoen. losse koppeling Gartner poneert dat bedrijven vandaag op zoek gaan naar oplossingen die meer voordeel bieden: meer en betere functionaliteit, meer flexibiliteit en lagere kosten. Ze vinden die oplossingen door cloudtoepassingen te koppelen aan klassieke, on-premise ERP. Gartner omschrijft dat als ‘postmoderne ERP’. Het gaat niet langer om een strak geïntegreerde omgeving, maar eerder om een federatie van deeloplossingen. De verschillende functionele domeinen zijn vrij losjes met elkaar verbonden: loosely coupled, in het jargon. Veel van de functionaliteit betrekt de onderneming daarbij uit de cloud of via outsourcingpartners. Gartner voorspelt dat in 2018 zowat een derde van de bedrijven uit de dienstensector de meerderheid van zijn ERP-applicaties uit de cloud zal betrekken. Gartner verwijst het traditionele concept van de alomvattende, bedrijfsbrede ERP-omgeving daarmee naar de prullenmand. Wat overblijft is een functioneel kleine kern van on-premise ERP, aangevuld met gerichte, gespecialiseerde cloudoplossingen. Gartner heeft het in dat verband ook over ‘postmoderne’ of ‘hybride ERP’. Daarmee komen we verdacht dicht in de buurt van het vraagstuk ‘monoliet versus best-of-breed’ waar bedrijven twintig jaar geleden al over nadachten. Het grote verschil zit vandaag in de herkomst van de verticale functionaliteit – uit de cloud – en in de vaststelling dat strakke integratie blijkbaar niet langer een must is. In ieder geval houdt de nieuwe benadering een uitdaging in voor de IT-afdeling. Die moet leren omgaan met het concept van 16 cfo magazine maart 2014 loosely coupled toepassingen. Bovendien, zo stelt Gartner, zal de functionaliteit die de onderneming uit de cloud betrekt een duidelijke differentiërende rol moeten spelen. Lukt dat niet, dan blijft er nauwelijks iets over van het potentiële kostenvoordeel dat verbonden is aan de keuze voor de cloud. Gartner voorspelt dat in 2017 zowat zeventig procent van de bedrijven er niet in zal slagen een kostenvoordeel te realiseren met hybride ERP. Meer nog, het onderzoeksbureau denkt dat de verschuiving van legacy naar hybride ERP voor heel wat bedrijven het algemene kostenplaatje voor ERP zelfs zal doen stijgen. water en olie We leggen het rapport voor aan Jan Devos, docent IT Governance & Management, IT Security en Cloud Computing aan de masteropleiding van de vakgroep Industrieel Systeem- en Productontwerp van de Universiteit Gent. “De vaststellingen zijn juist”, zegt hij, “maar niet helemaal nieuw.” ERP hing altijd al met een zekere paradox samen. “Je kunt olie en water nu eenmaal niet mengen”, zegt Jan Devos. “Bedrijven wilden altijd de voordelen van functionaliteit op maat, maar niet de hoge kosten die daar aan verbonden zijn. Dus kozen ze met tegenzin voor een pakket, waar ze dan toch allerlei aanpassingen aan lieten doen.” Dat zorgde voor een oplossing waarbij kleine stukjes maatwerk verspreid raakten doorheen de standaardcode: als druppeltjes olie in water. Bij iedere update of migratie zorgde het maatwerk voor heel wat bloed, zweet en tranen: complexe aanpassingstrajecten, hoge kosten, lange doorlooptijden. “Ook de sector gaat hier niet vrijuit”, vindt Jan Devos. “Sommige pakketten positioneerden zich expliciet als makkelijk aanpasbare oplossingen. Andere leveranciers stelden zich net heel rigide op.” Er zijn heel wat voorbeelden bekend van ERP-trajecten die uiteindelijk helemaal vastliepen in maatwerk en aanpassingen. “Dat is de legacy waar Gartner vandaag naar verwijst”, zegt Jan Devos. “Wie altijd heeft vastgehouden aan de standaardimplementatie van een pakket, heeft in principe nooit veel moeite gehad om wendbaar te blijven. Het is duidelijk dat maatwerk het quasi onmogelijk maakt om vlot mee te evolueren met clouddiensten en andere nieuwe oplossingen.” Los daarvan staat de roep om wendbaarheid haaks op wat de ERP-leveranciers lange tijd verkondigden. Ooit was ERP het equivalent van digitaal beton, waarin bedrijven hun processen vastlegden. SAP is er wellicht het beste voorbeeld van. Het uitgangspunt van die leverancier was altijd: het standaardpakket volgen, geen maatwerk. Maar waar zit de wendbaarheid dan in het hybride model? “Niet in de kernproces Pagina 13

Pagina 15

Heeft u een jaarverslag, you can flip of online magazines? Gebruik Online Touch: drukwerk converteren naar een digitale publicatie.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication