homogenisering van ons fi nancieel beleid, maar er zijn ook grenzen die niet miskend kunnen worden We kunnen verder gaan dan we vandaag doen in de nieuwe balansen durven zoeken “De macro-econoom duikt wel vaker in me op”, grapt Luc Verstuyft. “Het is echter erg belangrijk goed te beseffen in welke context bedrijven functioneren. Dat vandaag nauwelijks sprake is van economische groei is een vaststelling die iedereen kan maken. Maar anders dan in het verleden, is de oorzaak niet conjunctureel maar structureel van aard. De overheden zullen nog vele jaren moeten besparen en het verkeer raakt volledig dichtgeslibd. In deze context werken de recepten van het verleden niet langer. Wat deed men in vorige dipjes als het wat minder goed ging? Men nam de kosten onder de loep en voerde wat besparingsmaatregelen door. De nadruk werd ook wat meer gelegd op de eigen core business. En dat kon, aangezien de dip relatief beperkt in de tijd was. Wanneer je door een tunnel als deze rijdt is echter meer nodig. Een meer ingrijpend optreden “Wij geven advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten op vier domeinen”, steekt Luc Verstuyft, CFO van Arcadis Belgium, van wal. “Dit zijn 'gebouwen', 'milieu', 'water' en nog 'infrastructuur'. In België hebben we bovendien ook personeelsleden die op projecten werken bij de klanten. Het aandeel waar elk van deze pijlers in de totaliteit van onze omzet voor tekent is vrij evenwichtig. Een echte uitschieter, zowel in negatieve als positieve richting, is er niet, wat de continuïteit van onze activiteiten ten goede komt. Onze internationale activiteitenwaaier is erg ruim, met inbegrip van adviesvertrekking, grote infrastructuurwerken en gebouwen, bodemsanering of de opmaak van projecten tegen overstromingen. Een belangrijke afbakening is dat we zelf niet de werken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld aannemingsbedrijven doen.” Kan u de samenstelling én werking van jullie finance afdeling enigszins toelichten? dringt zich op. Een exacte periode kan niemand er Verder lezen? op plakken, maar laten we er toch van uitgaan dat we in Europa nog 5 à 10 moeilijke jaren voor ons liggen hebben. De prijs- en margedruk zal verder toenemen, ook door de loonindexatie in ons land. Het antwoord hierop kan zich op verschillende vlakken voordoen. Als finance departement werken we aan manieren om de sterkten van de verschillende Europese landen op mekaar af te stemmen via een snelle implementatie van best practices en door schaalvoordelen beter te benutten. Waarom kan ook niet meer aan interne personeelsuitwisseling gedaan worden? Zo ga je efficiënter omspringen met de knowhow die je in huis hebt. Met mensen die flexibel willen werken, kan je misschien besparen op kantoorruimte. 'Balans' is een belangrijk woord in de bedrijfsfilofosie van Arcadis. Mogelijk kunnen andere evenwichten een gedegen antwoord bieden op de structurele realiteit. Als bedrijf moeten we vernieuwend durven denken.” enkele kerncijfers • Wereldwijde jaaromzet: 2,3 miljard euro • actief in 28 landen, in zowel Amerika, Europa en Azië, met een globaal personeelsbestand van 23.000. • Aantal werknemers in België: 750 • Aantal Belgische vestigingen: 6 • Medewerkers finance afdeling: 18 Word abonnee, en krijg tal van andere voordelen... “Belangrijk om weten is dat wij als bedrijf aan aanbieder van diensten zijn. En dat heeft een vergaande weerslag op de manier waarop mijn afdeling georganiseerd is. Het spreekt voor zich dat een aantal mensen – in totaal zijn we met 18 – met eerder 'klassieke' taken van een finance afdeling bedrijvig zijn. Het boekhoudkundige bijvoorbeeld met de gekende in-facturering, afsluiting en dergelijke. We hebben ook één iemand die met treasury en tax bezig is, en daar moet onmiddellijk aan toegevoegd worden dat we met de andere landen van de groep in een cash pool systeem zitten. Er zijn ook enkele mensen die zich over zaken als budgettering, de consolidatie of nog het rapporteren aan de groep en aan het management buigen. Het gros van de afdeling is met de controlling van de business bezig. Per slot van rekening werken wij rond concrete projecten, wat heel wat opvolging vergt. Ze spelen een rol in elk stadium van een project. De controle van het financieel plan is even belangrijk als het latere monitoren. Snel afwijkingen detecteren, kan verstrekkende gevolgen hebben – of net niet (glimlacht). Ook dit deel van finance is met de uiteindelijke facturatie bezig. Hoeft het gezegd dat dit zeer hoogwaardig werk is? Deze mensen staan erg dicht bij de business. Ze zijn als het ware de sparring partners van de verantwoordelijke ingenieurs en van de business unit managers.” En hoe verloopt die samenwerking tussen finance mensen en ingenieurs? “Het feit dat het bij ons rond diensten en geen industriële productie draait, maakt toch al een verschil. Hierdoor is de afstand, als ik het zo mag uitdrukken, niet zo groot. Niettemin, zorgt het soms wel voor een interessante kruisbestuiving (lacht). Je merkt vaak dat ingenieurs een ander denkpatroon hebben dan finance mensen. Abstracter, in zekere zin...” lokale markten • Omzet met Belgische activiteiten: 81 miljoen euro • Jaarlijks tekent Arcadis in België voor ruim 1.000 projecten Jullie zijn een internationale groep, wat betekent dit voor de banden-concurrent.nl/">autonomie van de Belgische finance afdeling? “Er is sowieso een erg frequente samenwerking met de vestigingen in de andere Europese landen. We spreken vaak met elkaar en mogen wel zeggen dat we mekaar vrij goed kennen. Dit zorgt cfo magazine februari 2013 1 Pagina 18

Pagina 20

Heeft u een mailing, you can flip of digi-flyers? Gebruik Online Touch: lesboek online bladerbaar op uw website plaatsen.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication