ADVERTORIAL parkwind professionaliseert financiële functie met UNIT4 Agresso parkwind is een initiatief van de Colruyt Group, met daarnaast ook de Participatiemaatschappij Vlaanderen als aandeelhouder. parkwind concipieert, beheert en exploiteert grootschalige windparken in de Noordzee. Het bedrijf heeft een belang van 78,2% in Belwind, dat met zijn 55 turbines – op 46 kilometer voor de kust van Zeebrugge – één van de grootste groenestroomprojecten van België vormt. Daarnaast investeert parkwind ook in Northwind, een windmolenpark met 72 turbines. Samen staan Belwind en Northwind in voor een productie van ongeveer 400 Megawatt. Intussen zijn er ook plannen voor Belwind II, wat nog eens 165 Megawatt zou moeten opleveren. “Investeren in hernieuwbare energie was voor de Colruyt Group een logische stap”, zegt François Van Leeuw, CFO bij parkwind. Na de instap in Belwind, nam Colruyt het initiatief om de zaken verder uit te bouwen. Sinds goed achttien maanden gebeurt dat via het bedrijf parkwind, met hoofdzetel in Leuven. “We zijn op zoek gegaan naar eigen kantoren en hebben het eigen team verder uitgebouwd”, zegt Van Leeuw. Vandaag telt parkwind 42 medewerkers en heeft het een balanstotaal van 250 miljoen euro. Naar een volgend niveau parkwind is actief in een branche die grote investeringen vereist. Om een idee te geven: met de ontwikkeling en bouw van de windmolenparken Belwind en Northwind is een bedrag van 1,5 miljard euro gemoeid. Zowat 30% is afkomstig uit kapitaal, 70% uit schuldfinanciering. “Bij de start van parkwind hebben we een tijd de expertise van een lokale fiduciaire ingeroepen”, zegt François Van Leeuw. “Maar het was snel duidelijk dat we ook op het vlak van finance naar een volgend niveau moesten doorgroeien.” Om dat te realiseren ging parkwind niet alleen op zoek naar nieuwe medewerkers voor zijn financiële team, maar ook naar een passende ERP-oplossing. Van Leeuw: “Ons doel bestond erin de benodigde competentie in eigen huis onder te brengen. De ERP-oplossing moest daarbij voor ondersteuning zorgen, zodat we – steunend op een verbeterde datakwaliteit – analytisch zouden kunnen werken, en sneller en efficiënter zouden kunnen rapporteren aan alle stakeholders.” De rapportering naar de diverse betrokken partijen is voor parkwind erg belangrijk. Financieel beheer is bij parkwind van cruciaal belang. Het is verweven met de business, doorheen de hele waardeketen: van het ver28 cfo magazine maart 2014 De markt voor hernieuwbare energie verwacht de komende jaren aanhoudende groeicijfers. parkwind anticipeert daarop met de uitbouw van een professioneel finance team. In het ERP-pakket UNIT4 Agresso vond parkwind een oplossing die functionaliteit met flexibiliteit combineert. Het gebruik van Agresso vertaalt zich niet enkel in een hogere graad van operationele efficiëntie. De gerealiseerde tijdwinst investeert parkwind in de rapportering aan zijn uiteenlopende stakeholders. werven van de concessie, de ontwikkeling en financiering van het park, de begeleiding van de bouwactiviteiten, tot de exploitatie van het windmolenpark, inclusief de opvolging van productie en onderhoud. parkwind kiest met andere woorden duidelijk voor de lange termijn. “Uit een eerste selectieronde hielden we vijf mogelijke namen over”, zegt finance manager Erik Voorspoels. “Die hebben we uitgenodigd voor een demo. Aansluitend was er nog een bijkomende test met twee kandidaten.” Daarbij kwam UNIT4 Agresso als best passende oplossing uit de bus. Bij de beslissing speelden diverse criteria mee, waaronder functionaliteit voor de transparante ondersteuning van aankopen en voor projectopvolging. “We hadden in de eerste plaats uiteraard een reeks functionele vereisten”, zegt François Van Leeuw. “Wat echter ook meespeelde bij de keuze voor UNIT4, was de overtuiging dat we een flexibel pakket in huis haalden dat erin zou slagen de specifieke behoeften van het bedrijf in te vullen. Bovendien beschikt UNIT4 over een team dat aandachtig naar onze wensen heeft geluisterd – en dat er alles aan doet om tot een succesvolle implementatie te komen.” Team bevestigt keuze parkwind is een onderneming die snel groeit. De keuze voor Agresso is gemaakt in functie van de verwachte evolutie van het bedrijf tijdens de komende vijf tot zeven jaar. François Van Leeuw: “Tegelijk weten we dat Agresso het potentieel in zicht draagt om ook daarna nog samen met ons verder te evolueren. Voor ons is het belangrijk nu al te weten dat we op dat moment met het pakket verder kunnen.” parkwind en UNIT4 voelen elkaars dynamiek goed aan. Bovendien waren ook de medewerkers van het finance team van bij de start erg enthousiast over de oplossing. Erik Voorspoels: “We hebben de medewerkers van het team nauw betrokken bij het beslissingstraject. Dat zorgt ervoor dat het echt hún pakket is. Volgens ons is die betrokkenheid één van de sleutelelementen voor het succes van een ERP-traject, en een absolute noodzaak om met het team het maximum uit het pakket te halen.” parkwind en UNIT4 zetten een duidelijke projectstructuur op poten, met concrete afspraken rond verantwoordelijkheid en deadlines. Dat zorgde tot op vandaag voor een zo goed als rimpelloos traject. Erik Voorspoels: “Ook wanneer er een onverwachte vraag opdook, zijn we altijd vrij makkelijk tot een oplossing gekomen. Ook daaruit spreekt dat we hier echt met een flexibel pakket te maken hebben.” parkwind heeft gekozen voor een gefaseerde implementatie van UNIT4 Agresso. De modules voor financiën en urenregistratie zijn intussen live. Inkoop, urenregistratie voor externe contractors, planning en budgettering volgen in het voorjaar. François Van Leeuw: “De eerste tastbare resultaten van Agresso komen er nu aan. We zijn actief in een people business. De ondersteuning van de urenregistratie is daarbij belangrijk. Ze laat ons toe die kosten transparant op te volgen.” Ook voor aankoop en bestelbeheer is er straks meer dan gewone aandacht. Met de bouw van een windmolenpark is een budget van 8 à 900 miljoen euro gemoeid. Het spreekt voor zich dat nauwgezette opvolging dan absoluut noodzakelijk is. Erik Voorspoels: “We verwachten dat de ondersteuning van aankoop voor een grote impact zal zorgen op de organisatie.” Toch is er nauwelijks sprake van change management. Voorspoels: “We zijn een jonge organisatie. Er is weinig voorgeschiedenis en we hadden niet eerder een Pagina 23

Pagina 25

Heeft u een artikel, noviafacts of enieuwsbrieven? Gebruik Online Touch: weekblad online bladerbaar uitgeven.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication