samenwerking met aexis cfo survey in Strategische visie is iets wat voornamelijk aan de bedrijfstop wordt gehanteerd. Maar vandaag worden management teams zich meer en meer bewust van het belang van de formalisering en doorstroming van de strategie, zodoende het bewustzijn en de implementatie ervan te bewerkstelligen. CFO magazine organiseerde in samenwerking met Aexis een bevraging bij zo’n 200 Belgische CFO’s rond de aanwezigheid en impact van strategie in hun onderneming. De CFO van vroeger is niet meer. Het takenpakket breidde uit – dat wisten we, maar zijn rol in het bredere strategisch verhaal van zijn bedrijf werd ook systematisch uitgebreid. “Dit is een logische ontwikkeling”, benadrukt Frank Peeters, Managing Director van Aexis. Onmiddellijk formuleert hij hier ook een waarschuwing bij. De perceptie van de CFO strookt niet altijd met wat werkelijk aan de hand is. “Het potentieel is groot”, stelt hij. “Zeker op het vlak van IT als ondersteunende tool moet nog een hele weg afgelegd worden.” “In België, voor België, door België”, merkt Frank Peeters wat enigmatisch op wanneer we de resultaten van de bevraging overlopen. “Het valt op dat van deze toch wel representatieve doorsnede van ons bedrijfsleven in zowat drie vierde van de gevallen de hoofdzetel in ons land gevestigd is. Dat staat haaks op verschillende andere bedrijven die niet in dat geval zijn. Op zich niets verkeerd mee, maar vaak is een gevolg hiervan dat de belangrijke strategische beslissingen ook elders genomen worden. Het is een feit waarmee we rekening dienen te houden.” grote tevredenheid Frank Peeters, Managing Director Aexis: “Documenteren is informeren. Het raakt de kern van de bedrijfscultuur. Los van de intrinsieke waarde van een bepaalde strategie, is het bewerkstelligen van een zo groot mogelijke betrokkenheid van de medewerkers essentieel in het welslagen ervan.” 30 cfo magazine maart 2014 De antwoorden op de vraag of er een strategie, op welke termijn deze slaat, maar vooral over de al dan niet tevredenheid hierover zijn voor Frank Peeters geen verrassing. “Deze resultaten stemmen overeen met de beschikbare internationale cijfers”, legt hij uit. “Ruim de helft stelt vast dat er een heel duidelijke strategie is, waar bovendien nog eens open over gecommuniceerd wordt. In nog eens een kwart van de gevallen is die duidelijke strategie er evenzeer, maar gebeurt de communicatie confidentieel. Belangrijkste conclusie uit deze vraag is natuurlijk dat er überhaupt een goed uitgewerkte strategie bestaat. Voor we ons buigen op de termijn van deze strategieën, eerst een woordje over de tevredenheid. Ruim 70% van de ondervraagde CFO’s verklaren zich tevreden tot zeer tevreden over de huidige strategie van hun bedrijf. Ook dit is een cijfer dat in de lijn zit van de internationale gegevens waarover wij beschikken, ook al gaat die tevredenheid minder ver. Een essentiële factor is dat men op heel frequente basis rond de tafel gaat zitten met de Pagina 25

Pagina 27

Voor magazines, online reclamefolders en nieuwsbrieven zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw verenigingsbladen.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication