samenwerking met aexis cfo survey in q w e HEEFT UW BEDRIJF EEN DUIDELIJKE STRATEGIE? q Heel duidelijke strategie / open gecommuniceerd 54,4% w Heel duidelijk strategie / confidentieel 26,6% e Niet duidelijke strategie 15,2% r We hebben geen strategie 2,5% t Ik weet het niet 1,3% r t q w q Minder dan 5 jaar 55,4% w Tussen 5 en 10 jaar 36,5% e Meer dan 10 jaar 4,1% r Ik weet het niet 4,1% e r INDIEN ER EEN STRATEGIE IS, HEEFT DEZE DAN EEN DUUR VAN: q w e r q Zeer tevreden, de strategie enthousiasmeert me 17,1% w Tevreden, ik denk dat ze de goede is voor mijn bedrijf 55,3% e Neutraal, goed dat ze er is, ze zet ons aan tot nadenken 19,7% r Ontevreden, ze doet meer slecht dan goed 3,9% t Zeer ontevreden, het is de verkeerde strategie 2,6% y Geen mening 1,3% t HOE TEVREDEN BENT U OVER DE HUIDIGE STRATEGIE VAN HET BEDRIJF? q w e HOE ERVAART U DE STRATEGIE-UITVOERING VAN HET BEDRIJF OP HET GEBIED VAN DOCUMENTATIE? q Goed tot zeer goed gedocumenteerd 21,1% w Eerder neutraal gedocumenteerd 52,6% e Niet goed tot zeer slecht gedocumenteerd 26,3% y q w e HOE ERVAART U DE STRATEGIE-UITVOERING VAN HET BEDRIJF OP HET GEBIED VAN VOORTGANG? q De voortgang is duidelijk tot heel duidelijk 57,9% w De voortgang is beperkt 35,5% e De voortgang is onduidelijk of onbestaand 6,6% q w e r HOE ERVAART U DE STRATEGIE-UITVOERING VAN HET BEDRIJF OP HET GEBIED VAN TIMING? q De voortgang loopt volgens de vooropgestelde timing of sneller dan voorzien 27,6% w De voortgang loopt wat vertraging op 57,9% e De voortgang is veel later dan gepland of wordt niet uitgevoerd 9,2% r Geen mening 5,3% q w e r HOE WORDT DE STRATEGIE IN HET BEDRIJF GECOMMUNICEERD? q Er is een strategie-comité dat erop toeziet dat alle werknemers de strategie kennen en de bijsturingen op regelmatige manier doorkrijgen. 2,6% w De strategie wordt aan de werknemers voorgesteld en er wordt met hen besproken hoe ze ieder hun deel kunnen bijdragen tot het welslagen ervan. 36,8% e De strategie wordt ongeveer één maal per jaar voorgesteld aan alle werknemers, maar zonder veel in detail te gaan; er is weinig of geen feedback van de werknemers. 28,9% r De strategie is te vinden in de voorstelling van het bedrijf, maar de werknemers moeten die zelf opzoeken. 3,9% t De strategie wordt enkel in besloten kring binnen het hoger kader gecommuniceerd. 25,0% y Ik weet het niet. 2,6% 32 cfo magazine maart 2014 t y q w e r DE STRATEGIE EN MIJN PERSOONLIJKE BETROKKENHEID: q In mijn functie toets ik constant mijn werkzaamheden af aan de bedrijfsstrategie. 40,8% w Op regelmatige wijze word ik gewezen op het belang van mijn functie in het kader van de strategie-uitvoering. 15,8% e Ik probeer regelmatig te toetsen of mijn functie in lijn ligt met de strategische verwachtingen van mijn bedrijf. 28,9% r Nu en dan wordt me gevraagd of ik iets wil doen in het belang van de strategie. 10,5% t Ik hoor zelden iets over de strategie en denk ook niet dat ik daar wat aan kan doen binnen mijn functie. 3,9% t Pagina 27

Pagina 29

Scoor meer met een web winkel in uw folders. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication