samenwerking met aexis cfo survey in q w e HEEFT UW BEDRIJF EEN DUIDELIJKE STRATEGIE? q Heel duidelijke strategie / open gecommuniceerd 54,4% w Heel duidelijk strategie / confidentieel 26,6% e Niet duidelijke strategie 15,2% r We hebben geen strategie 2,5% t Ik weet het niet 1,3% r t q w q Minder dan 5 jaar 55,4% w Tussen 5 en 10 jaar 36,5% e Meer dan 10 jaar 4,1% r Ik weet het niet 4,1% e r INDIEN ER EEN STRATEGIE IS, HEEFT DEZE DAN EEN DUUR VAN: q w e r q Zeer tevreden, de strategie enthousiasmeert me 17,1% w Tevreden, ik denk dat ze de goede is voor mijn bedrijf 55,3% e Neutraal, goed dat ze er is, ze zet ons aan tot nadenken 19,7% r Ontevreden, ze doet meer slecht dan goed 3,9% t Zeer ontevreden, het is de verkeerde strategie 2,6% y Geen mening 1,3% t HOE TEVREDEN BENT U OVER DE HUIDIGE STRATEGIE VAN HET BEDRIJF? q w e HOE ERVAART U DE STRATEGIE-UITVOERING VAN HET BEDRIJF OP HET GEBIED VAN DOCUMENTATIE? q Goed tot zeer goed gedocumenteerd 21,1% w Eerder neutraal gedocumenteerd 52,6% e Niet goed tot zeer slecht gedocumenteerd 26,3% y q w e HOE ERVAART U DE STRATEGIE-UITVOERING VAN HET BEDRIJF OP HET GEBIED VAN VOORTGANG? q De voortgang is duidelijk tot heel duidelijk 57,9% w De voortgang is beperkt 35,5% e De voortgang is onduidelijk of onbestaand 6,6% q w e r HOE ERVAART U DE STRATEGIE-UITVOERING VAN HET BEDRIJF OP HET GEBIED VAN TIMING? q De voortgang loopt volgens de vooropgestelde timing of sneller dan voorzien 27,6% w De voortgang loopt wat vertraging op 57,9% e De voortgang is veel later dan gepland of wordt niet uitgevoerd 9,2% r Geen mening 5,3% q w e r HOE WORDT DE STRATEGIE IN HET BEDRIJF GECOMMUNICEERD? q Er is een strategie-comité dat erop toeziet dat alle werknemers de strategie kennen en de bijsturingen op regelmatige manier doorkrijgen. 2,6% w De strategie wordt aan de werknemers voorgesteld en er wordt met hen besproken hoe ze ieder hun deel kunnen bijdragen tot het welslagen ervan. 36,8% e De strategie wordt ongeveer één maal per jaar voorgesteld aan alle werknemers, maar zonder veel in detail te gaan; er is weinig of geen feedback van de werknemers. 28,9% r De strategie is te vinden in de voorstelling van het bedrijf, maar de werknemers moeten die zelf opzoeken. 3,9% t De strategie wordt enkel in besloten kring binnen het hoger kader gecommuniceerd. 25,0% y Ik weet het niet. 2,6% 32 cfo magazine maart 2014 t y q w e r DE STRATEGIE EN MIJN PERSOONLIJKE BETROKKENHEID: q In mijn functie toets ik constant mijn werkzaamheden af aan de bedrijfsstrategie. 40,8% w Op regelmatige wijze word ik gewezen op het belang van mijn functie in het kader van de strategie-uitvoering. 15,8% e Ik probeer regelmatig te toetsen of mijn functie in lijn ligt met de strategische verwachtingen van mijn bedrijf. 28,9% r Nu en dan wordt me gevraagd of ik iets wil doen in het belang van de strategie. 10,5% t Ik hoor zelden iets over de strategie en denk ook niet dat ik daar wat aan kan doen binnen mijn functie. 3,9% t Pagina 27

Pagina 29

Interactieve ewebshop, deze reclamefolder of vaktijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van web presentaties.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication