resultaten q w e r t y u q Onvoldoende leadership vanuit het management 30,6% w Er is een gebrek aan middelen om de initiatieven ten uitvoer te brengen 23,6% e Er is geen duidelijke meting van de voortgang 34,7% r De strategie is niet correct en wordt niet bijgestuurd 4,2% t Er zijn geen concrete objectieven gesteld voor de onderdelen / initiatieven 20,8% y De verloning van het management is niet in lijn met de strategische objectieven 12,5% u Geen idee 6,9% i Andere 22,2% i WELKE REDENEN BEMOEILIJKEN OF VERTRAGEN DE UITVOERING VAN DE STRATEGIE IN DE ONDERNEMING? q w e r t y WAT ZIJN VOLGENS U DE VOORUITZICHTEN VAN DE STRATEGIE, BIJ EEN CORRECTE UITVOERING EN OPVOLGING? q Kan grote extra winsten of aandeelhouderswaarde opleveren (die nu verloren gaat) 17,3% w Kan de onderneming op alle gebied veel baat brengen 61,3% e Zou onze onderneming van verlies naar winst kunnen brengen 2,7% r Zal misschien een bijkomende impact hebben op de resultaten op lange termijn 16,0% t Heeft weinig of geen impact 1,3% y Andere 1,3% q w e r t HOE KAN DE ROL VAN DE CFO BIJ DE STRATEGIEBEPALING IN UW ONDERNEMING HET BEST OMSCHREVEN WORDEN? q De CFO speelt een leidende rol bij de strategiebepaling in ons bedrijf 7,9% w De CFO is actief bij de strategiebepaling, als een belangrijke deelnemer 75,0% e De CFO stuurt weinig, maar volgt sterk op 13,2% r De CFO heeft geen rol van betekenis bij de strategiebepaling 2,6% t Ik weet het niet 1,3% q w e r t y HOE KAN DE ROL VAN DE CFO BIJ DE STRATEGIE-UITVOERING IN UW ONDERNEMING HET BEST OMSCHREVEN WORDEN? q De CFO heeft zeggenschap over de initiatieven en de budgetten 32,4% w De CFO controleert de vooruitgang van de strategie-uitvoering 37,8% e De CFO volgt enkel de budgetten op die toegewezen zijn aan de strategische initiatieven 16,2% r De CFO volgt de strategie-uitvoering niet op 8,1% t Ik weet het niet 1,4% y Anders 4,1% q w e r t q Het strategie-comité rapporteert aan de CFO 4,1% w Het strategie-comité rapporteert samen met de CFO aan de CEO 36,5% e Er is geen rol voor de CFO mbt de rapportering en opvolging van de strategie 25,7% r De CFO rapporteert aan het strategie-comité 9,5% t Ik weet het niet 4,1% y Anders 20,3% y WAAR WORDT DE UITVOERING VAN DE STRATEGIE BINNEN DE ORGANISATIE GEPLAATST? q w e r SPEELT INFORMATICA EEN ROL BIJ HET OPVOLGEN VAN DE STRATEGIE? q We beschikken over een geïntegreerd systeem voor planning, analyse en rapportering dat aansluit op een systeem dat de voortgang mbt de strategie aangeeft. 17,1% w We beschikken over een systeem dat de voortgang mbt de strategie aangeeft, dat losstaat van de plannings- en rapporteringssystemen, en dat ook via softwarematige middelen gecommuniceerd wordt. 17,1% e We beschikken over een systeem dat de voortgang mbt de strategie aangeeft, dat losstaat van de plannings- en rapporteringssystemen, en waar een beperkt aantal personen toegang tot hebben. 9,2% r De strategische voortgang wordt niet opgevolgd met een ICT-systeem. 53,9% t Anders 2,6% t q w e r t HOE ERVAART U DE KWALITEIT VAN DE INFORMATICASYSTEMEN DIE GEBRUIKT WORDEN OM DE STRATEGIE OP TE VOLGEN? q Ze geven een consistent beeld over waar ons bedrijf staat in het proces van de strategie-uitvoering 8,3% w Ze geven een redelijk consistent beeld of helpen om een consistent beeld te vormen van het proces 38,9% e Ze zijn een aanzet tot het informatiseren van het proces, maar slagen er niet in om aan dat proces enige bijdrage te leveren 9,7% r Ze zijn niet geïntegreerd, waardoor de informatie onvoldoende betrouwbaar is. 29,2% t Anders 13,9% q w e r HOE SCHAT U HET BELANG IN VAN ICT-TOOLS BIJ DE UITVOERING VAN EEN STRATEGIE? q Handig, ondersteunt het proces 71,1% w Draagt niet bij aan het proces 9,2% e Overbodig, geeft aanleiding tot te veel detail of werkt remmend 5,3% r Geen mening 14,5% cfo magazine maart 2014 33 Pagina 28

Pagina 30

Interactieve internet reisgids, deze spaarprogramma of magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal publiceren van digi onderwijs catalogussen.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication