resultaten q w e r t y u q Onvoldoende leadership vanuit het management 30,6% w Er is een gebrek aan middelen om de initiatieven ten uitvoer te brengen 23,6% e Er is geen duidelijke meting van de voortgang 34,7% r De strategie is niet correct en wordt niet bijgestuurd 4,2% t Er zijn geen concrete objectieven gesteld voor de onderdelen / initiatieven 20,8% y De verloning van het management is niet in lijn met de strategische objectieven 12,5% u Geen idee 6,9% i Andere 22,2% i WELKE REDENEN BEMOEILIJKEN OF VERTRAGEN DE UITVOERING VAN DE STRATEGIE IN DE ONDERNEMING? q w e r t y WAT ZIJN VOLGENS U DE VOORUITZICHTEN VAN DE STRATEGIE, BIJ EEN CORRECTE UITVOERING EN OPVOLGING? q Kan grote extra winsten of aandeelhouderswaarde opleveren (die nu verloren gaat) 17,3% w Kan de onderneming op alle gebied veel baat brengen 61,3% e Zou onze onderneming van verlies naar winst kunnen brengen 2,7% r Zal misschien een bijkomende impact hebben op de resultaten op lange termijn 16,0% t Heeft weinig of geen impact 1,3% y Andere 1,3% q w e r t HOE KAN DE ROL VAN DE CFO BIJ DE STRATEGIEBEPALING IN UW ONDERNEMING HET BEST OMSCHREVEN WORDEN? q De CFO speelt een leidende rol bij de strategiebepaling in ons bedrijf 7,9% w De CFO is actief bij de strategiebepaling, als een belangrijke deelnemer 75,0% e De CFO stuurt weinig, maar volgt sterk op 13,2% r De CFO heeft geen rol van betekenis bij de strategiebepaling 2,6% t Ik weet het niet 1,3% q w e r t y HOE KAN DE ROL VAN DE CFO BIJ DE STRATEGIE-UITVOERING IN UW ONDERNEMING HET BEST OMSCHREVEN WORDEN? q De CFO heeft zeggenschap over de initiatieven en de budgetten 32,4% w De CFO controleert de vooruitgang van de strategie-uitvoering 37,8% e De CFO volgt enkel de budgetten op die toegewezen zijn aan de strategische initiatieven 16,2% r De CFO volgt de strategie-uitvoering niet op 8,1% t Ik weet het niet 1,4% y Anders 4,1% q w e r t q Het strategie-comité rapporteert aan de CFO 4,1% w Het strategie-comité rapporteert samen met de CFO aan de CEO 36,5% e Er is geen rol voor de CFO mbt de rapportering en opvolging van de strategie 25,7% r De CFO rapporteert aan het strategie-comité 9,5% t Ik weet het niet 4,1% y Anders 20,3% y WAAR WORDT DE UITVOERING VAN DE STRATEGIE BINNEN DE ORGANISATIE GEPLAATST? q w e r SPEELT INFORMATICA EEN ROL BIJ HET OPVOLGEN VAN DE STRATEGIE? q We beschikken over een geïntegreerd systeem voor planning, analyse en rapportering dat aansluit op een systeem dat de voortgang mbt de strategie aangeeft. 17,1% w We beschikken over een systeem dat de voortgang mbt de strategie aangeeft, dat losstaat van de plannings- en rapporteringssystemen, en dat ook via softwarematige middelen gecommuniceerd wordt. 17,1% e We beschikken over een systeem dat de voortgang mbt de strategie aangeeft, dat losstaat van de plannings- en rapporteringssystemen, en waar een beperkt aantal personen toegang tot hebben. 9,2% r De strategische voortgang wordt niet opgevolgd met een ICT-systeem. 53,9% t Anders 2,6% t q w e r t HOE ERVAART U DE KWALITEIT VAN DE INFORMATICASYSTEMEN DIE GEBRUIKT WORDEN OM DE STRATEGIE OP TE VOLGEN? q Ze geven een consistent beeld over waar ons bedrijf staat in het proces van de strategie-uitvoering 8,3% w Ze geven een redelijk consistent beeld of helpen om een consistent beeld te vormen van het proces 38,9% e Ze zijn een aanzet tot het informatiseren van het proces, maar slagen er niet in om aan dat proces enige bijdrage te leveren 9,7% r Ze zijn niet geïntegreerd, waardoor de informatie onvoldoende betrouwbaar is. 29,2% t Anders 13,9% q w e r HOE SCHAT U HET BELANG IN VAN ICT-TOOLS BIJ DE UITVOERING VAN EEN STRATEGIE? q Handig, ondersteunt het proces 71,1% w Draagt niet bij aan het proces 9,2% e Overbodig, geeft aanleiding tot te veel detail of werkt remmend 5,3% r Geen mening 14,5% cfo magazine maart 2014 33 Pagina 28

Pagina 30

Heeft u een brochure, ibrochure of internet vakbladen? Gebruik Online Touch: verenigingsblad digitaal uitgeven.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication