performance management financiële software, de bomen door het bos? alle dimensies nauwgezet ontrafeld SAP, SAS, ERP, CRM, CPM, IBM, SAAS, BW, BO, CI,… Je zou er depressief van worden. Als een van de voornaamste competenties van een succesvolle organisatie zal software ongetwijfeld een kritieke succesfactor zijn. Voor een financiële afdeling is dit des te meer, daar hier gewoonweg alles draait om data en informatie. Zoals in alles komt het er ook op aan om een kat een kat te noemen en te duiden waar alles op slaat. De herkenning van het probleem is immers de helft van de oplossing. Tijd dus om het containerbegrip “financiële software” te ontrafelen. data als doel of data als middel Binnen finance zien we processen waarbij het eindresultaat data is en andere die juist data gebruiken als grondstof. Degene die data genereren noemen we transactionele processen, degene die data gebruiken noemen we beleidsondersteunende processen en worden uitgevoerd door middel van performance management software. Van oudsher werd een sequentiële benadering toegepast. Data ontstond bijvoorbeeld onder de vorm van boekingen in een boekhoudpakket en beleidssoftware probeerde inzichten te halen uit de historische transactionele data. Transactionele systemen hebben als doel om zo vlug mogelijk, zo veel mogelijk data efficiënt te genereren. Beleidssystemen zijn minder gefocust op hoeveelheden maar eerder op relevantie, minder op snelheid, meer op effectiviteit. Omwille van deze verschillende doelstellingen werden verschillende toepassingen gebouwd, veelal ook door andere softwarebedrijven. Een en ander is stilaan naar elkaar toe aan het groeien. Sommige bedrijven kozen resoluut om de primaire en de secundaire bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk te banden-concurrent.nl/">automatiseren. Pakketten die het productieproces ondersteunen werden vrij vlug benoemd als ERP-pakketten ofte Enterprise Resource Planning. Hoofddoelstelling was om de juiste onderdelen, nodig om bijvoorbeeld een wagen te assembleren, op efficiëntie figuur 1. golden compass dat het heden verbindt met de toekomst via de diverse componenten van performance management. (van nieuwenhuyse & vanhoudt, 2008), lannoocampus. 38 cfo magazine maart 2014 het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. De term werd geleidelijk aan ook gebruikt voor pakketten die de secundaire processen voor hun rekening namen zoals bijvoorbeeld de general ledger. Geleidelijk aan ontwikkelden de marktspelers complementaire modules om zo veel mogelijk processen te banden-concurrent.nl/">automatiseren gaande van productie tot finance tot HR. Deze transactionele systemen doen reeds enkele decennia behoorlijk wat van hen verwacht wordt. Heel wat bedrijven beschikken zelfs nog over eigen ontwikkelde software die nog steeds het grootste deel van hun operaties uitvoeren. Het spreekt voor zich dat deze software niet zomaar vervangen zal worden. Ze is reeds jaren afgeschreven en brengt nog steeds zeer veel op voor de onderneming. Veranderen om te veranderen is hier niet de beste keuze. effectiviteit – performance management De beleidsondersteunende software onderging tevens een marktconsolidatie, die leidde tot geïntegreerd Performance Management, dat kan gezien worden als de verzameling van processen, methoden, toepassingen en technologieën die een organisatie gebruikt om haar prestaties op te volgen, te beheren en te sturen. Het huwelijk dus, tussen strategische en financiële intelligentie, Business Intelligence en analytische intelligentie. Performance management heeft als doel de besluitvaardigheid te ondersteunen en te verbeteren. Daarom streeft men naar zowel een overzicht van, als een inzicht in de bedrijfsprestaties over departementen en activiteiten heen. Voorts maakt performance management werk van een link tussen de ondernemingsstrategie en de uitvoering ervan. Zo vereenvoudigt performance management aanzienlijk het proces om de strategie van de organisatie daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. Performance management stelt dan ook op die Pagina 33

Pagina 35

Heeft u een vaktijdschrift, paperator of digitale gidsen? Gebruik Online Touch: vakblad converteren naar een online publicatie.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication