manier een organisatie in staat om het verleden, het heden en de toekomst beter te begrijpen én om van daaruit de ondernemingsresultaten te verbeteren. Cruciaal hierbij zijn de samenhang der dingen en de manier waarop een aantal onderdelen ervan in staat zijn andere onderdelen bij te staan in de diverse taken. Op die manier bewerkstelligt performance management een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines en afdelingen. Binnen de performance management software zien we een duidelijke gradiënt doorheen de tijd. Planning & budgettering wordt gebruikt om een schatting te maken van de toekomstige realisaties. De klemtoon ligt hier op het zo transparant en eenvoudig mogelijk capteren van de targets op het juiste niveau. Dit zijn dus eerder datacollectie tools. Business Intelligence-toepassingen specialiseerden zich in het goed organiseren van historische gegevens in functie van rapportering en analyse, al dan niet multidimensioneel volgens verschillende invalshoeken of dimensies. De klemtoon ligt hier voornamelijk op het visualiseren van goed georganiseerde informatie. Gegevens met betrekking tot de toekomst (budgetten) worden vervolgens geconfronteerd met realisaties (historische gegevens) en geven daardoor een duidelijk zicht op het heden. De relatie tussen de plannen en de realisaties kan onder de vorm van actual versus budget-rapporten of via Balanced Scorecards gevisualiseerd worden. Een vierde moment in de tijd, naast het verleden, het heden en de toekomst, zien we onder de vorm van statistische pakketten die op basis van het verleden de toekomst kunnen voorspellen, back to the future dus… golden compass (alethiometer) Het uitwisselen van informatie over verschillende tijdshorizonten is cruciaal om te evolueren van prestatiemeting naar echt prestatiemanagement. Net als bij het kompas zullen verschillende aspecten van de besluitvorming moeten worden gecombineerd om dromen en wensen in de realiteit om te zetten. Een goeie performance management infrastructuur brengt alle relevante informatie bij elkaar op een centraal punt, standaardiseert ze en zorgt voor een uitwisseling van inzichten tussen verschillende besluitvormingsprocessen zoals budgettering, monitoring en analyse. Een goed begrip van alle onderdelen zorgt voor een goede en evenwichtige balans. De meest logische volgorde van uitwisseling van informatie over de gecentraliseerde infrastructuur is in wijzerzin, elke stap stuurt gegevens door naar de volgende. Met een duidelijke strategie kan men gemakkelijk de stappen bepalen die moeten gezet worden om de missie van de onderneming in verteerbare brokken op te delen. Dit resulteert in een planningsproces waarbij strategische en operationele planning, de visie vertaalt in concrete Omwille van de verschillende doelstellingen werden verschillende toepassingen gebouwd, veelal ook door andere softwarebedrijven. Een en ander is stilaan naar elkaar toe aan het groeien. Figuur 2. Uitwisselingen en kruisbestuivingen tussen de verschillende onderdelen van het figuur 2. uitwisselingen en kruisbestuivingen tussen de verschillende onderdelen van het golden compass.(van nieuwenhuyse & vanhoudt, 2008), lannoocampus. fasen van de operationele processen in de organisatie. Deze processtappen worden vervolgens omgezet in valuta gedurende de budgetteringsfase. Budgetten zullen besluitvormers vroegtijdig confronteren met fouten in hun redenering, bij voorkeur een jaar op voorhand. Het planningsproces levert doordachte doelen op die haalbaar zijn. Deze doelstellingen kunnen dan tegen de werkelijke scores worden gehouden tijdens de monitoring. Hier kan de Balanced Scorecard gebruikt worden voor strategische monitoring, terwijl dashboards meestal worden gebruikt voor operationele monitoring. Monitoring van de strategie moet lange termijn-trends blootleggen, monitoring van de operationele processen moet eerder near-real-time gebeuren om te voorkomen dat processen op drift gaan en zelfs crashen. Monitoring zal leiden tot vroegtijdige signalen over de gang van zaken. Dit kan gedaan worden door middel van visuele hulpmiddelen zoals manometers, thermometers, stoplichten. Het enige doel hier is om beleidsmakers te waarschuwen. Gedetailleerd onderzoek van de onderliggende oorzaken van de problemen wordt gedaan door middel van analyse van historische gegevens. Multidimensionale visualisatie kan helpen bij het zetten van de indicatoren in het juiste perspectief en het meer context geven aan de data, en er op die manier intelligentie uit te halen. De multidimensionale visualisatie van de historische gegevens kan worden gedaan door middel van OLAP en kan helpen om de redenen van het niet goed presteren te identificeren. Zodra deze fundamentele redenen worden ontdekt, kunnen signalen worden geïndustrialiseerd via standaard rapportage en massaal verspreid worden over de hele organisatie op het juiste detailniveau. Meer inzicht in systematische gedragingen kan dan worden gevonden door de toepassing van statistische technieken binnen Analytical Intelligence. De inzichten ontdekt door multidimensionale visualisatie zijn ideaal om hypothesen te formuleren die vervolgens grondiger statistisch kunnen worden getest. De uitwisseling van gegevens en inzichten dient natuurlijk niet per se sequentieel te gebeuren. Analytical Intelligence kan bijvoorbeeld streefcijfers banden-concurrent.nl/">automatisch genereren door middel van statistische modellen die redelijke en voorspelbare resultaten opleveren. Zo kan het plannings- en budgetteringsproces vervolgens cfo magazine maart 2014 39 dries van nieuwenhuyse, prof. ehsal management school onderzoeker bicc thomas more Pagina 34

Pagina 36

Voor uitgaves, online lesmateriaal en uitgaven zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw PDF-en.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication