Gooi uw data niet te grabbel Eén op drie CFO’s beschouwt compliance met fiscale en sociale wetgeving als het belangrijkste externe risico, zo toonde onze CFO Barometer aan het begin van 2014 aan. De Belgische fiscus echter verminderde omwille van budgettaire redenen haar personeelsbestand met 17% over de voorbije zes jaar. Het aantal fiscale Audits nam dan ook af, hoewel onduidelijk in welke mate. Dat laatste zal zonder twijfel de wenkbrauwen doen fronsen bij onder meer het toenemende aantal (dit jaar al meer dan driehonderd) bedrijven die een vragenlijst in de bus kregen met betrekking tot hun transfer pricing beleid. Er wordt ook niets gezegd over de reikwijdte van de Audits die plaatsvinden, maar veel CFO’s hebben het gevoel dat men steeds dieper en verder graaft. Eén op drie CFO’s beschouwt het in stand houden van IT systemen als het belangrijkste interne risico, zo toonde onze CFO Barometer aan het begin van 2014 aan. Onze bedrijven consolideren – al dan niet buiten onze grenzen – en worden steeds logger en internationaler. Anderzijds moeten we steeds sneller kunnen reageren op marktwijzigingen. Wie deze laatste vandaag wil voorspellen, is er aan voor de moeite. Alles lijkt te draaien om wendbaarheid en snelheid, enkel op te vangen door scenarioplanning en matrixgestuurde organisaties, om zo klaar te zijn om te reageren in the heat of the moment. Of we hebben de trein gemist. Daarbinnen lijken het vastklampen aan budgetten en instellen van guillotines oubollige obstakels geworden in plaats van business drivers. Maar soit, het schip – hoe wendbaar het ook mag zijn – heeft nog steeds een koers nodig en die moet vertaald worden in verstaanbare en motiverende (onthou vooral dat woord beste lezer) parameters. Maar hoe worden deze bepaald, gemeten en opgevolgd? zwart-wit Het antwoord op deze beide – ongetwijfeld voor u vreemd allegaartje – van bedenkingen: data. Onze bedrijven worden steeds meer een bastion van data. Voor al maar meer nieuwe bedrijven bestaat hun core business simpelweg uit niet meer dan dat, maar ook meer ‘traditionele’ productiebedrijven gaan meer meten en analyseren. Daaruit rijzen vragen: wat is de waarde van die data, zetten we ze op de balans? Wat kunnen, en mogen we ermee? Maar er zijn ook andere consequenties, en om meteen terug te grijpen naar onze eerste bedenking: wie aast op onze data en wie moeten we toegang geven? Het – overigens relevante – topic van cyberrisico’s even ter zijde, blijkt dit dus ook de fiscus te zijn. Naast uw zwoegen en zweten om te voldoen aan de verkennende vragenlijsten die u ontvangt, vraagt men nu ook steeds meer “de boekhouding alsjeblieft”, lees: een extract van uw ERP. Ook vadertje staat heeft analytics ontdekt beste lezer. Het is nu aan u goed te weten wat u moet en kan geven, maar vast staat: beter te weinig dan te veel. En dat geldt ook voor alle KPI’s, analyses en forecasts die uw data toelaten te gaan doen. Vertaling van de strategie naar alle geledingen van het bedrijf, dat moet centraal staan in uw performance management. Daarbinnen kunnen de data van gisteren van pas komen om morgen te sturen. Maar de KPI’s die dit horen te doen, moeten duidelijk zijn, gealigneerd met de strategie en vooral aanzetten tot gedrag dat uw CEO wenst voor de onderneming. Kortom, data vormen de ingrediënten en aan de hand van het juiste recept kan u een fantastisch gerecht bereiden. Maar vermijd overkruiding en verbrand u niet. En laat niet in uw potten kijken. Mail naar sarah.heuninck@fm.be Reageren op dit edito? De fiscus heeft (big) data ontdekt cfo magazine maart 2014 5 sarah heuninck | hoofdredactie Pagina 4

Pagina 6

Interactieve web relatiemagazine, deze nieuwsbrief of sportblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar online converteren van digitale onderwijs catalogussen.

CFO Magazine (Niet abo) Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication